Kontakt

Stowarzyszenie prowadzi biuro w Cieszynie przy ulicy Zamkowej 3a/1 (budynek oranżerii Zamku Cieszyn, pierwsze piętro), w którym można uzyskać bezpłatną informację dotyczącą programów pomocowych skierowanych do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel./faks: (33) 851 44 81

Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Zarząd Stowarzyszenia:
Bartosz Tyrna – Prezes Zarządu - bartek@deltapartner.org.pl

Zespół:

Jacek Kiełkowski (33) 444 66 89

  jacek@deltapartner.org.pl

Sylwia Pietkiewicz (33) 444 66 87

  sylwia@deltapartner.org.pl

Artur Kubica (33) 444 66 19

  artur@deltapartner.org.pl

Roman Gruszczyk 663 301 761

  roman@deltapartner.org.pl

Marzena Manowita (33) 444 66 88

  marzena@deltapartner.org.pl

Gabriela Mikrut (33) 476 13 49

  gabriela.mikrut@deltapartner.org.pl

Anna Szwarc (33) 444 66 85

  anna@deltapartner.org.pl

Aneta Targosz (33) 444 66 77

  aneta@deltapartner.org.pl

Kordian Gawlik (33) 444 66 90

  kordian.gawlik@deltapartner.org.pl

Natalia Pilch (33) 851 44 81

  natalia.pilch@deltapartner.org.pl 

Magdalena Zachraj (33) 851 44 81

  magda.zachraj@deltapartner.org.pl 

Jan Liniany (33) 444 66 86

  jan.liniany@deltapartner.org.pl

Teresa Buława (33) 476 13 53

  teresa.bulawa@deltapartner.org.pl

 

Dane Stowarzyszenia:

NIP: 548-22-51-541     REGON: 072321060     KRS: 0000152941
KONTO: Bank Spółdzielczy w Cieszynie,
nr rachunku: 52 8113 0007 2001 0015 6488 0001

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności