Silesia-Brandenburg dual education in innovation

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna oraz  Centrum fur Innovation und Technologie GmbH (www.cit-wfg.de) realizują projekt unijny pt. Silesia-Brandenburg dual education in innovation. Projekt jest realizowany do 31.10.2020 roku

Projekt skierowany jest dla instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa śląskiego, posiadający pełne uprawnienia w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami lub młodocianymi oraz kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu, spełniający wszystkie wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, ale nie posiadający kursu pedagogicznego.

W ramach projektu będę oferowane jest następujące wsparcie:

- usługi brokera edukacyjnego – 3h (przygotowanie Indywidualnego Planu Działania) ,

- seminarium przygotowawcze przed mobilnością (miejsce Cieszyn),

- kursu pedagogicznego (uwaga: jedynie w przypadku kandydatów na instruktorów)

- mobilności ponadnarodowej tj. udziałem w wyjeździe do Niemiec (Berlin, Cottbus) na okres 6 dni (niedziela – piątek), mającym formę obserwacji uczestniczącej realizowanej w przedsiębiorstwach prowadzących kształcenie w miejscu pracy (wraz z ubezpieczeniem oraz kieszonkowym).

Aby wziąć udziału w projekcie należy złożyć: 1) formularz rekrutacyjny, 2) Deklaracja przystąpienia do projektu, oraz 3) Oświadczenie uczestnika projektu. Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie www.dual.deltapartner.org.pl

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem spotkania informacyjnego, jesteśmy otwarci na przyjazd i przedstawienie celów projektu wraz z zebraniem deklaracji przystąpienia do projektu.

 

Osoby do kontaktu:

Roman Gruszczyk, tel. 663 301 761 roman@deltapartner.org.pl

Jan Liniany tel. 33 444 66 86 jan.liniany@deltapartner.org.pl

 

Szczegóły na stronie: www.dual.deltapartner.org.pl

 

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności