SI-NETWORK

Projekt SI-NETWORK, wdrażany w ramach programu „Europa dla obywateli”, polega na budowie trwałej sieci współpracy poświęconej tematyce wolontariatu oraz problemowi ubóstwa i wykluczenia społecznego. Głównymi obszarami działań jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, dialog międzykulturowy, promocja wartości europejskich a także aktywizacja grup społecznych szczególnie istotna w dobie kryzysu.

Inicjatywa skupia przedstawicieli NGO’s z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Włoszech, Czech i Węgier, którzy uczestniczą w seminariach, debatach, warsztatach i spotkaniach. Dodatkowo zaproszeni do udziały w przedsięwzięciu są przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw.

Projekt jest realizowany w terminie od 1. września 2012 do 31. sierpnia 2013 roku w tym czasie zaplanowano 6 wydarzeń: dwa w Polsce (wprowadzające i podsumowujące projekt), po jednym w Wielkiej Brytanii, Danii oraz we Włoszech i na Węgrzech. Uczestnicy wymienią się wiedzą na temat własnych doświadczeń, związanych z wolontariatem, problemem małego zaangażowania osób młodych w tę formę aktywności społecznej oraz efektywnym wykorzystaniem wolontariatu w rozwoju solidarności międzypokoleniowej.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie utworzenie trwałej sieci tematycznej do współpracy i wymiany cennych doświadczeń, pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w projekcie. Długofalowym celem jest rozszerzenie sieci na inne państwa członkowskie UE, do czego zostanie wykorzystana stworzona strona WWW. Platforma będzie zawierała podstawowe informacje o organizacjach i formach współpracy a także forum dyskusyjne, służące wymianie poglądów na temat wolontariatu oraz sposobów walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wiecej o projekcie - www.si-network.eu

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności