Jastrzębie-Zdrój 2015

„Jastrzębie-Zdrój 2015. Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe,” to projekt realizowany w partnerstwie przezSWIG DELTA PARTNER z Miastem Jastrzębie-Zdrój. Projekt był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dotyczącego wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Głównymi celami projektu było uzyskanie szczegółowego obrazu potencjału gospodarki i rynku pracy w Jastrzębiu Zdroju (budowa modelu) wraz z identyfikacją głównych szans oraz barier rozwojowych. Ponadto opracowano prognozę rozwoju dla Jastrzębia Zdroju do roku 2015, która  pozwala na skuteczne podejmowanie działań rozwojowych, w szczególności w zakresie wykorzystania szans rozwojowych i podejmowania działań bezpośrednio adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy w warunkach dynamicznych zmian. 

Podjęte działania dotyczyły opracowania narzędzi metodologicznych na potrzeby diagnozy oraz prognozy. Diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Jastrzębiu-Zdroju uwzględniała analizę struktury gospodarki na poziomie lokalnym, najważniejszych sektorów i podmiotów wraz z charakterystyką trendów, potencjału innowacyjnego i technologicznego, analizy potencjału lokalnego rynku pracy oraz struktury rynku edukacyjnego. Prognoza trendów rozwojowych dla Jastrzębia Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem dotyczyła  otoczenia infrastrukturalnego, otoczenia gospodarczego, warunków inwestycyjnych, osiedleńczych oraz edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla głównych aktorów lokalnej gospodarki.

Więcej o projekcie - www.jz2015.pl  

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności