ECI

 

 

Projekt „EntreComp” ma za zadanie zdefiniować pojęcie przedsiebiorczosci oraz pomóc zrozumieć co to znaczy być przedsiębiorczym we wszystkich aspektach życia. Jednocześnie określić znaczenie przedsiębiorczości i inicjatywy oraz pomóc rozwijać kompetencje przedsiębiorcze w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym, społecznym i kulturowym. Ponadto Komisja Europejska opracowała w 2017 r. Podręcznik użytkownika o nazwie „EntreComp into Action”, aby wesprzeć dalsze wykorzystywanie i zwiększanie świadomości działania EntreComp.
Projekt EntreComp Implementation (ECI) ma na celu operacjonalizację „EntreComp Framework” poprzez opracowanie narzędzi wdrożeniowych i treści szkoleniowych dla europejskich systemów VET w celu przyjęcia „EntreComp” w środowiskach operacyjnych i rozpalenia przedsiębiorczości.

Mimo powszechnego poparcia „EntreComp Framework” nie został jeszcze przyjęty na poziomie systemowym w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ani przetestowany w rzeczywistych warunkach. Projekt EntreComp Implementation (ECI) ma na celu „operacjonalizację” „EntreComp Framework” poprzez opracowanie narzędzi wdrożeniowych i treści szkoleniowych dla europejskich systemów VET w celu przyjęcia „EntreComp” w środowiskach operacyjnych i rozpalenia przedsiębiorczości.

W ramach tego działania partnerzy porównają ramy kompetencji w zakresie przedsiębiorczości z ESCO (klasyfikacja europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodu) oraz EQF (europejskie ramy kwalifikacji).

ECI wybrała 6 kompetencji w trzech obszarach EntreComp Framework jako następujące do pracy:

1.2 Kreatywność: Twórz kreatywne i celowe pomysły

1.5 Etyczne i zrównoważone myślenie: oceń konsekwencje i wpływ pomysłów, możliwości i działań

2.1 Samoświadomość i skuteczność: wierz w siebie i rozwijaj się

2.5 Mobilizowanie innych: Inspiruj, zachwyć i wciągnij innych na pokład

3.1 Podjęcie inicjatywy: Idź po nią

3.3 Radzenie sobie z niepewnością, niejednoznacznością i ryzykiem: Podejmuj decyzje dotyczące niepewności, niejednoznaczności i ryzyka

Opracowanie tej metodologii będzie pracami przygotowawczymi i podstawą do opracowania i wdrożenia wyników w ramach kategorii „O3 - Opracowanie narzędzi i treści szkoleniowych w celu operacjonalizacji ECI”. Zapewni systematyczne informacje w zakresie osobistych umiejętności miękkich, które są bardzo ważne, aby stworzyć udany biznes, szczególnie w nowych okolicznościach, w obszarze sztucznej inteligencji, inteligentnych technologii itp.

Głównym celem Delta Partner w projekcie jest wspieranie rozwoju w samorządach, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych.

Wśród najważniejszych aktywnosci nalezy wymienić: 

1) Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, zwłaszcza poprzez aktywne projekty skierowane do samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych;

2) Promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodzieży;

3) Projekty wspierające współpracę i partnerstwo trzy następujące sektory: publiczny, biznesowy i non-profit;

4) Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.

 

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności