Zarządzanie w NGO

Dobre zarządzanie NGO, jest efektem profesjonalnego doradztwa, na które może pozwolić sobie każda organizacja III sektora. Dlatego w ramach usługi zaplanowano sesje doradcze obejmujące następujące zagadnienia:

Osoby korzystające z usług doradczych zyskają umiejętności, które pomogą im w skutecznym zarządzaniu swoimi organizacjami. Uczestnicy sesji doradczych poznają metody diagnozowania sytuacji i sposoby rozwiązywania niekorzystnych sytuacji. Dowiedzą się, jak komunikować się ze swoimi współpracownikami, jak motywować ich do pracy i zachęcać do efektywnego działania. Zyskają umiejętność budowania strategii działania organizacji i skutecznego zarządzania wprowadzanymi zadaniami. Poprzez poznanie elementów treningu interpersonalnego i asertywności oraz autoprezentacji w pracy z otoczeniem i przy tym radzeniu sobie ze stresem, zbudują osobowość lidera. Dzięki temu będą zmotywowani do ciągłej pracy nad sobą, w kontekście dobrego i skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, w których pracują.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności