Rozwój zasobów ludzkich

Doskonalenie umiejętności zasobów ludzkich musi się odbywać nie tylko poprzez szkolenia i kształcenie, ale również profesjonalne doradztwo. Dlatego w ramach projektu zaplanowano sesje doradcze obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

Uczestnicy sesji doradczych zostaną wyposażeni w umiejętności planowania rozwoju zasobów ludzkich swoich organizacji, budowania strategii skutecznego działania zespołowego czy umiejętności negocjacyjne oraz rekrutacyjne. Poznają różnice w praktykach zarządzania zasobami ludzkimi wynikające z wielkości organizacji i skali ich funkcjonowania, z uwzględnieniem specyfiki ich sytuacji kadrowej oraz celów działania. Będą potrafili diagnozować i intensyfikować swoje potrzeby szkoleniowe oraz stosować systematyczny monitoring efektywności działania zespołu. Liderzy lokalnych stowarzyszeń i fundacji zostaną zmotywowani do zastosowania refleksji nad stosowaną dotychczas praktyką zarządzania zasobami ludzkimi ich organizacji.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności