Organizacje pozarządowe

Jako organizacja pozarządowa prowadzimy tzw. działalność infrastrukturalną, co oznacza, że wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym, prowadząc działania na rzecz innych organizacji III sektora. Aktywność ta najczęściej wyraża się w ramach podejmowanych przez SWIG DELTA PARTNER projektach, których beneficjentami są najczęściej organizacje pozarządowe z terenu powiatu cieszyńskiego.

Usługi doradcze na rzecz NGO są w ramach naszej działalności finansowane ze środków statutowych organizacji co oznacza, że w przeważającym zakresie są bezpłatne dla organizacji, które z nich korzystają.Innym obszarem naszej działalności są badania nad kondycją sektora pozarządowego zarówno w wymiarze lokalnym jak i regionalnymi i międzynarodowym. Realizujemy programy na rzecz budowania sieci organizacji pozarządowych w skali europejskiej. Nasza działalność na rzecz organizacji pozarządowych stanowi wyraz przekonania, ze nowoczesne społeczeństwo obywatelskie jest warunkiem i fundamentem dla trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zakres oferty dla organizacji III sektora obejmuje miedzy innymi doradztwo prawne, księgowe, wsparcie procesu powoływania i rejestracji nowego podmiotu, analizy efektywności działania organizacji.
Promujemy również działania podejmowane w ramach partnerstw wewnątrz- i międzysektorowych.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności