Księgowość w NGO

Doskonalenie kwalifikacji i wiedzy z zakresu księgowości musi się odbywać nie tylko poprzez szkolenia i kształcenie, ale również profesjonalne doradztwo. Dlatego w ramach usługi zaplanowano sesje doradcze obejmujące następujące zagadnienia:

Celem doradztwa jest pomoc funkcjonującym, jak i nowopowstającym organizacjom pozarządowym w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej. Doradztwo umożliwi wskazanie i rozwiązywanie głównych problemów związanych z księgową obsługą stowarzyszeń czy, fundacji i to od strony praktycznej, nie ograniczając się jedynie do teorii, co jest szczególnie pożądane przez organizacje. Zostaną rozwiane wątpliwości co do prawidłowego prowadzenia księgowości, prowadzenia przez organizację rachunkowości, przygotowania planu kont, polityki rachunkowości w NGO, podatkowo-księgowych aspektów działalności gospodarczej NGO oraz w zakresie szeroko rozumianych finansów i podatków.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności