Ekonomia społeczna

W ramach doradztwa przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli uzyskać informacje w kilku obszarach:

I obszar:

Doradztwo przeznaczone jest również dla osób zainteresowanych założeniem podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych. Dotyczy głównie aspektów prawno - finansowych, opartych na połączeniu wiedzy teoretycznej z bezpośrednimi doświadczeniami w przygotowywaniu, zakładaniu, poszukiwaniu źródeł finansowania
i zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej.

II obszar:

Warunkiem koniecznym do odniesienia sukcesu rynkowego jest połączenie myślenia w kategoriach korzyści społecznych z  podejściem traktującym podmioty ekonomii społecznej jako nowoczesną firmę podlegającą tym samym prawom rynku jak pozostałe. Doradztwo przeznaczone jest dla osób zainteresowanych uzupełnianiem swojej wiedzy i umiejętności o tematykę tzw. „zwykłej” ekonomii: negocjacje handlowe, pozyskiwanie klientów, marketing, design, zarządzanie.

III obszar:

Dzięki skorzystaniu z doradztwa uczestnicy będą mogli zdobyć informację na temat ekonomii społecznej i zastosować jej narzędzia w pracy swojej organizacji.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności