Działalność gospodarcza

Przedstawienie problematyki rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, w tym również podwyższenie poziomu związanej z tym wiedzy prawnej, musi się odbywać nie tylko poprzez szkolenia i kształcenie, ale również profesjonalne doradztwo. Dlatego w ramach projektu zaplanowano m.in. następujące zagadnienia:

Uczestnicy sesji doradczych pozyskają fachową pomoc i informacje – zarówno teoretyczne jak i praktyczne, niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki tak uzyskanej wiedzy poziom świadomości prawnej uczestników z tego zakresu znacznie wzrośnie, co z całą pewnością wpłynie pozytywnie na  prawidłowe funkcjonowanie NGO w obrocie gospodarczym.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności