Doradztwo

Jednym z obszarów działalności Stowarzyszenia jest świadczenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych. Eksperci z poszczególnych dziedzin świadczą usługi doradcze dla zainteresowanych. Jeśli Twoja organizacja chciałaby uzyskać wsparcie w którymś z niżej wymienionych zagadnień, zapraszamy do współpracy. Pod każdym z opisów doradztwa, znajduje się link do szczegółowej charakterystyki usługi.

Planowanie strategii rozwoju organizacji – organizacje korzystające z tego rodzaju doradztwa zyskają umiejętność wypracowania wizji rozwoju ichNGO, dzięki zbadaniu ich potencjału, w tym osób ją tworzących oraz wyznaczeniu celów strategicznych i operacyjnych dalszego funkcjonowania. Jego efektem będzie też diagnoza potrzeb poszczególnych NGO, co pozwoli na sprecyzowanie wyborów w zakresie pozostałych modułów doradczych.
Pobierz szczegółową ofertę.

Działalność gospodarcza w NGO – jego celem jest przygotowanie, a następnie wsparcie NGO w obrębie rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo skoncentrowane będzie m.in. na wskazaniu możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej poprzez działalność gospodarczą. Obejmie zarówno elementy prawne związane z prowadzeniem przez NGO działalności gospodarczej, jak również praktyczne, skupiające się na wykorzystaniu tych działań dla zwiększenia potencjału organizacji.
Pobierz szczegółową ofertę.

Rozwój zasobów ludzkich w organizacji pozarządowej – uczestnicy sesji doradczych zostaną wyposażeni w umiejętności planowania rozwoju zasobów ludzkich swoich organizacji, budowania strategii skutecznego działania zespołowego czy w umiejętności negocjacyjne oraz rekrutacyjne. Poznają różnice w praktykach zarządzania zasobami ludzkimi wynikające z wielkości organizacji i skali ich funkcjonowania, z uwzględnieniem specyfiki ich sytuacji kadrowej oraz celów działania.
Pobierz szczegółową ofertę.

Fundraising – uczestnicy spotkań doradczych otrzymają wiedzę, dotyczącą możliwości poszukiwania źródeł finansowania swojej działalności, w tym informacje, jak i skąd pozyskać fundusze, jakie są zasady i warunki przystąpienia do konkursów, jak rozwiązywać problemy, które mogą się pojawić w trakcie poszukiwania funduszy oraz do kogo i w jaki sposób mogą się zgłosić z prośbą o pomoc finansową, rzeczową lub w kolejnych etapach pisania projektów.
Pobierz szczegółową ofertę.

Zarządzanie w NGO – uczestnicy sesji doradczych dowiedzą się, jak komunikować się ze swoimi współpracownikami, jak motywować ich do pracy i zachęcać do efektywnego działania. Zyskają umiejętność budowania strategii działania organizacji i skutecznego zarządzania wprowadzanymi zadaniami. Poprzez poznanie elementów treningu interpersonalnego i asertywności oraz autoprezentacji w pracy z otoczeniem i przy tym radzeniu sobie ze stresem, zbudują osobowość lidera. Dzięki temu będą zmotywowani do ciągłej pracy nad sobą, w kontekście dobrego i skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, w których pracują.
Pobierz szczegółową ofertę.

Zarządzanie jakością w organizacji pozarządowej – celem doradztwa jest przygotowanie jego uczestników do wprowadzenia elementów zarządzania jakością we własnej organizacji. Dzięki niemu, organizacje zyskają wiedzę na temat tego, że wprowadzenie zarządzania jakością w organizacji pozarządowej może przyczynić się do rozwoju NGO i wzrostu konkurencyjności, między innymi poprzez weryfikację prowadzonych działań, wewnętrzną (pracownicy) i zewnętrzną (klienci) przejrzystość i określanie wyników działalności.
Pobierz szczegółową ofertę.

Zagadnienia prawne – uczestnicy sesji doradczych uzyskają fachową pomoc, z której w większości nie skorzystaliby na warunkach rynkowych, dzięki czemu unikną wielu błędów związanych z kwestiami prawnymi funkcjonowania ich organizacji. Wartością dodaną będzie również fakt, iż pomoc uzyskają także ci, którzy dopiero noszą się z zamiarem założenia stowarzyszenia czy fundacji. W ten sposób w regionie ma szansę zwiększyć się aktywność sektora pozarządowego.
Pobierz szczegółową ofertę.

Ekonomia społeczna – korzystający z usługi będą mogli zdobyć informację na temat ekonomii społecznej i zastosować jej narzędzia w pracy swojej organizacji. Uczestnicy będą mogli założyć podmiot ekonomii społecznej, np. spółdzielnię socjalną na swoim terenie i skorzystać ze wsparcia zarówno w ramach projektu, jak również w ramach innych działań podejmowanych przez FRPS „Być Razem” i SWIG Delta Partner.
Pobierz szczegółową ofertę.

Księgowość w NGO – doradztwo ma na celu pomoc funkcjonującym, jak i nowopowstającym organizacjom pozarządowym w prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej. Umożliwi ono wskazanie i rozwiązywanie głównych problemów związanych z księgową obsługą stowarzyszeń czy fundacji i to od strony praktycznej, nie ograniczając się jedynie do teorii, co jest szczególnie pożądane przez organizacje.
Pobierz szczegółową ofertę.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności