Analizy rynku

W ramach naszej działalności opracowujemy analizy rynku związane z poszerzaniem działalności naszych klientów, wchodzeniem na nowe rynki zbytu, w tym rynki zagraniczne. Nasze doradztwo skupia się przede wszystkim na ocenie potencjału nowych rynków, z punktu widzenia oczekiwanych efektów. Analizy rynku zawierają również ocenę ryzyka związanego z określoną działalnością.

Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuję kilkadziesiąt branż oraz kilkanaście krajów UE. W szczególności nasze doświadczenie w zakresie analiz rynku dotyczy Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii.

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności