Przedmiot zamówienia Program Wartość projektu Zamawiający Rekomendacje

Opracowanie studium wykonalności dla projektu “Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie”

RPO WSL 926 345,97 zł Gmina Cieszyn

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przedmieścia” Współpraca międzyregionalna polsko – czesko – austriacka. Wymiana Kulturowa. Aktywizacja społeczności regionów”.

MRPO 795 026, 00 zł Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Aktualizacja studium wykonalności dla projektu „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap I”

PO IiŚ 77 525 558, 76 zł Gmina Miasto Kołobrzeg

Przygotowanie tłumaczeń wniosku wraz z załącznikami projektu: „Sport na granicy II – koszykówka"

POWT RCz-RP; Fundusz Mikroprojektów 17 061,71 EUR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie

Przygotowanie tłumaczeń wniosku wraz z załącznikami projektu: „Sport na granicy II – bieg

POWT RCz-RP; Fundusz Mikroprojektów 12 940,56 EUR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu: „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie – rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum kultury i Rekreacji”

RPO WSL 1 109 822,17 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka

Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Równe e-szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń”

POIG 1 738 236, 79 zł Miasto Ustroń

Opracowanie aktualizacji wniosku o wsparcie dla projektu: „Modernizacja drogi gminnej – ul. Wolności w Syryni”

RPO WSL 1 164 554,15 zł Gmina Lubomia

Aktualizacja analizy finansowej dla projektu „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”

RPO WSL 3 891 400, 00 zł Gmina Istebna

Przeprowadzenie badania i pomiaru korzystania ze Stref Aktywności Rodzinnej, zlokalizowanych w Katowicach przy: ul. Krzyżowej, ul. Tysiąclecia, ul. Wajdy, ul. Marcinkowskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Jesionowej/ ul. Cisowej

RPO WSL ---- Miasto Katowice
Poprzednia 123456789

Dane kontaktowe

SWIG DELTA PARTNER
Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn

Tel./faks: (33) 851 44 81
Tel. (33) 851 44 82
e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Formularz kontaktowy

Akceptuje przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności